آلبوم خاطرات 8 سال دفاع مقدس
فرهنگي سياسي اجتماعي

چكيده مطالب

يكي از برنامه‏هاي اصلاحي حضرت علي (ع) در دوره زمامداري، گماشتن نيروهاي شايسته، كارآمد و صالح در مصادر امور حكومت بود. زيرا استقرار و دوام حكومت به ويژه با شاخصه‏هاي دينداري و عدالت، بدون كارگزاران شايسته عملي نخواهد بود. از اين‏رو، يكي از مقوله‏هاي مهم و مورد توجه جدي امام علي (ع)، كارگزاران حكومت بود.

چگونگي گزينش و انتخاب اين نيروها در مناصب گوناگون سياسي، نظامي، مالي،قضايي و اداري، آشنا نمودن آنان با دستورالعمل‏هاي مديريتي، شيوه زمامداري و رفتار با مردم، و نظارت بر عملكرد و مديريت آنان به منظور حسن اجراي امور كه به تأمين امنيت جامعه، رضايت عمومي مردم، استحكام و ثبات حكومت منجر گردد، از مسايلي است كه امام (ع) بدان‏ها پرداخته است.

حضرت (ع) با اين مباني نظري سعي داشت تا مدلي از نظام مديريت اسلامي را در زمان خويش اجرا نمايد و براي آينده مسلمانان نيز معيارهاي لازم و اصول كلي را ارائه دهد. در اين مقاله كوشش مي‏شود تا برنامه‏هاي اصلاحي امام علي (ع) در باره كارگزاران حكومت، به ويژه مواردي چون معيارهايانتخاب، توصيه‏ها و رهنمودهاي مديريتي، و سياست‏هاي نظارتي و مراقبتي ايشان تحليل و تبيين گردد.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ توسط قاسملو | نظرات (1)
[ ۱ ]